Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi

Em bé biết đọc sớm nhất Việt Nam
lúc 15 tháng tuổi không phải ‘thần đồng’.

Thành tích của tớ

Tuyệt chiêu của mẹ Tuệ Nhi

Em bé biết đọc sớm nhất Việt Nam
lúc 15 tháng tuổi không phải ‘thần đồng’.

Khám phá