Đỗ Nhật Nam

Người viết tự truyện nhỏ tuổi nhất Việt Nam (11 tuổi), thông minh không phải do trời phú.

Thành tích của tớ

Tuyệt chiêu của Mẹ Nhật Nam

Chị Phan Thị Hồ Điệp luôn có sự tác động tuyệt vời này trong suốt Thời kỳ vàng của Nam – người viết tự truyện nhỏ tuổi nhất Việt Nam (Năm 11 tuổi).

Khám phá