phương pháp đánh thức não bộ

Dành cho bé từ 0 - 2 tuổi

Đến năm 2 tuổi, não bé đạt 80% so với não người trưởng thành. Mẹ đừng bỏ lỡ giai đoạn phát triển nhanh nhất này để kích thích tiềm năng não bộ của bé nhé.

Tuyệt chiêu của các mẹ tài năng

Tuyệt chiêu khác nổi tiếng trên thế giới từ xưa đến nay

Phương pháp Shichida

Dựa trên nghiên cứu khoa học trong 50 năm và thực hành hơn 30 năm, đến nay đã có hơn 500 trung tâm Shichida
trên toàn thế giới.

Dành cho bé từ 2-4 tuổi

Ở thời điềm này, não bé đạt hơn 80% kích thước não người trưởng thành. Chỉ với tác động nhỏ của mẹ sẽ mang đến khả năng tư duy, học hỏi của bé nhiều năm về sau.

Tuyệt chiêu của các mẹ tài năng

Tuyệt chiêu khác nổi tiếng trên thế giới từ xưa đến nay

Phương pháp Shichida

Dựa trên nghiên cứu khoa học trong 50 năm và thực hành hơn 30 năm, đến nay đã có hơn 500 trung tâm Shichida
trên toàn thế giới.

Dành cho bé từ 4-6 tuổi

Cuối năm thứ 6, tổ chức não bé trưởng thành và đạt gần 100% kích thước não người lớn. Mẹ hãy giúp bé khả năng tư duy, học hỏi để sẵn sàng cho giai đoạn đi học ở trường nhé.

Tuyệt chiêu của các mẹ tài năng

Tuyệt chiêu khác nổi tiếng trên thế giới từ xưa đến nay

Phương pháp Shichida

Dựa trên nghiên cứu khoa học trong 50 năm và thực hành hơn 30 năm, đến nay đã có hơn 500 trung tâm Shichida
trên toàn thế giới.