CHÍNH SÁCH

Điều khoản sử dụng

Điều khoản & Điều kiện

Có hiệu lực từ ngày 09/12/2016; cập nhật lần cuối ngày 09/12/2016.

Chào mừng bạn đến với website của Nuti IQ! Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng và thích thú với trải nghiệm của mình tại đây.

Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood cam kết duy trì niềm tin với người sử dụng về trang website này. Dưới đây là một số quy định về việc sử dụng website:

1. Những hình thức sử dụng có thể được chấp nhận

Hãy tự do khám phá trang web của chúng tôi, và nếu có thể, hãy đóng góp tài liệu cho trang web, chẳng hạn như câu hỏi, thông báo và nội dung đa phương tiện (ví dụ như hình ảnh, video).

Tuy nhiên, việc sử dụng trang web và các tài liệu được đưa lên không được bất hợp pháp hoặc phản cảm theo bất kỳ phương diện nào. Bạn cần lưu tâm để không:

(a) xâm phạm quyền riêng tư của người khác;

(b) vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ;

(c) đưa ra những tuyên bố phỉ báng (kể cả đối với NutiFood), liên quan đến nội dung khiêu dâm, có tính phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại, xúi bẩy căm ghét hoặc kích động bạo lực hoặc hỗn loạn;

(d) tải lên các tập tin chứa virus hoặc dẫn đến các vấn đề về an ninh; hoặc

(e) bằng cách nào đó gây nguy hiểm cho tính trọn vẹn của trang Web.

Hãy lưu ý rằng NutiFood  có quyền loại bỏ nội dung bất kỳ mà mình tin là bất hợp pháp hoặc phản cảm ra khỏi trang Web.

2.  Bảo vệ dữ liệu

Thông báo về Quyền Riêng tư của chúng tôi áp dụng với dữ liệu hoặc tư liệu cá nhân bất kỳ được chia sẻ trên trang web này.

3.  Sở Hữu Trí Tuệ

3.1. Nội dung do NutiFood cung cấp

Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và nhãn hiệu, trong các tài liệu được NutiFood hoặc nhân danh NutiFood công bố trên trang web (ví dụ như văn bản và hình ảnh) thuộc sở hữu của NutiFood hoặc những đơn vị được NutiFood cấp phép sử dụng.

Bạn có quyền sao các trích đoạn của trang web để sử dụng riêng cho chính mình (ví dụ, sử dụng vì mục đích phi thương mại) với điều kiện là bạn giữ nguyên và tôn trọng mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm thông báo bản quyền bất kỳ xuất hiện trong nội dung đó (ví dụ © 2014 NutiFood).

 

3.2. Nội dung do Bạn cung cấp                                                         

Bạn tuyên bố với NutiFood rằng bạn là tác giả của nội dung mà bạn đóng góp cho trang web này, hoặc bạn có các quyền (ví dụ, được người có quyền cho phép) và có thể đóng góp nội dung đó (ví dụ, hình ảnh, video, nhạc) cho trang web.

Bạn đồng ý rằng nội dung đó sẽ được xử lý như không phải thông tin mật và bạn cho NutiFood quyền sử dụng miễn phí, vĩnh viễn trên toàn thế giới (bao gồm tiết lộ, sao chép, truyền đạt, công bố hoặc phổ biến) nội dung mà bạn cung cấp cho các mục đích liên quan đến việc kinh doanh của NutiFood.

Hãy lưu ý rằng NutiFood tự do quyết định có hay không sử dụng nội dung đó và NutiFood có thể đã triển khai nội dung tương tự hoặc đã có nội dung đó từ các nguồn khác, khi đó mọi quyền sở hữu trí tuệ từ nội dung đó sẽ vẫn thuộc NutiFood và những đơn vị được NutiFood cấp phép sử dụng.

4. Trách nhiệm pháp lý

Mặc dù NutiFood vận dụng mọi nỗ lực để bảo đảm tính chính xác của tư liệu trên trang web của mình và tránh thiếu sót, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin không chính xác, những thiếu sót, gián đoạn hoặc sự kiện khác có thể gây tổn hại cho bạn, bất kể là trực tiếp (như hỏng máy tính) hay gián tiếp (như giảm lợi nhuận). Bạn phải chịu mọi rủi ro khi tin hay không vào các tư liệu trên trang web này.

Trang web này có thể chứa các đường dẫn ra ngoài NutiFood. NutiFood không kiểm soát các trang web của bên thứ ba, không nhất thiết xác nhận chúng và cũng không nhận trách nhiệm bất kỳ về chúng, kể cả nội dung, tính chính xác hoặc chức năng của chúng. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn xem xét kỹ các thông báo pháp lý về các trang web của bên thứ ba như vậy, kể cả việc khiến bạn được cập nhật về những thay đổi bất kỳ của chúng.

Bạn có thể điều hành một trang web của bên thứ ba và muốn liên kết đến trang web này. Khi đó, NutiFood không phản đối liên kết đó, với điều kiện là bản sử dụng url trang chủ chính xác của trang web này (ví dụ như không liên kết sâu) và không gợi ý theo cách bất kỳ rằng bạn là công ty con của NutiFood hay được NutiFood xác nhận. Bạn không được dùng “framing” hoặc kỹ thuật tương tự, và phải bảo đảm đường dẫn đến trang web mở trong cửa sổ mới.

5.  Liên hệ

Trang web này do Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood vận hành.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bình luận bất kỳ về trang web, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi bằng:

 • Gọi điện thoại số: 08-38267999    
 • Gửi fax đến: 08-39435949
 • Gửi thư đến:
  Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood
  281-283 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

6.  Thay đổi

NutiFood bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này. Thỉnh thoảng hãy trở lại trang này để xem lại các điều khoản và thông tin mới bất kỳ.

 

NutiFood

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Có hiệu lực từ ngày 09/12/2016; cập nhật lần cuối ngày 09/12/2016

Đơn vị của NutiFood vận hành trang web, ứng dụng hoặc qui trình liên quan tham gia vào việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân ("NutiFood") cam kết bảo đảm an toàn quyền riêng tư của bạn và bảo đảm bạn tiếp tục tin vào NutiFood trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Khi bạn tương tác với chúng tôi, bạn có thể chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi, điều đó cho phép định danh bạn với tư cách cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, số điện thoại). Chúng được gọi là "dữ liệu cá nhân".

Thông báo này ("Thông báo về Quyền Riêng tư") đặt ra:

 1. Phạm vi và việc chấp nhận
 2. Dữ liệu cá nhân được Nutifood thu thập
 3. Dữ liệu cá nhân của trẻ em
 4. Tại sao NutiFood thu thập dữ liệu cá nhân và NutiFood sử dụng chúng như thế nào
 5. NutiFood chia sẻ dữ liệu cá nhân
 6. Quyền của bạn
 7. An toàn và giữ lại dữ liệu
 8. Làm cách nào để liên lạc với chúng tôi

1. Phạm vi và việc chấp nhận Thông báo về Quyền Riêng tư này

Thông báo về Quyền Riêng tư này áp dụng với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Bằng việc sử dụng các Trang NutiFood (như được định nghĩa dưới đây) hoặc bằng việc giao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận những thực tế được mô tả trong Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với Thông báo về Quyền Riêng tư này, xin đừng sử dụng các Trang NutiFood (như được định nghĩa dưới đây) hoặc đừng trao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân bất kỳ.

Nutifood bảo lưu quyền tiến hành những thay đổi đối với Thông báo về Quyền Riêng tư này tại thời điểm bất kỳ. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Thông báo về Quyền Riêng này để bảo đảm bạn biết những thay đổi bất kỳ và dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng như thế nào.

2. Dữ liệu được NutiFood thu thập

NutiFood có quyền thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông qua:

 • Tương tác trực tuyến và điện tử với chúng tôi, kể cả nhờ các trang web NutiFood, các ứng dụng di động, các chương trình nhắn tin hoặc nhờ các trang có thương hiệu NutiFood hoặc các ứng dụng trên các mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ như Facebook) (các Trang NutiFood);
 • Tương tác ngoại tuyến với chúng tôi, bao gồm các chiến dịch tiếp thị trực tiếp, thẻ đăng ký dạng bản in trên giấy, các nguồn dữ liệu đầu vào của các cuộc thi và đầu mối liên lạc thông qua các trung tâm điện thoại dịch vụ khách hàng của NutiFood;
 • Tương tác của bạn với các nội dung được định hướng trực tuyến (chẳng hạn như quảng cáo) mà NutiFood, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nhân danh chúng tôi, cung cấp cho bạn thông qua các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba.

2.1 Dữ liệu mà bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi

Đó là dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi với việc bạn đồng ý vì một mục đích cụ thể, bao gồm:

 • Thông tin liên lạc cá nhân, bao gồm thông tin cho phép NutiFood liên lạc trực tiếp với bạn (ví dụ như tên, địa chỉ nhà hoặc thư (điện tử) và số điện thoại);
 • Thông tin nhân khẩu, bao gồm ngày sinh, tuổi, giới tính, vị trí (chẳng hạn như mã code, thành phố, bang, và vị trí địa lý), sản phẩm ưa thích, sở thích, quan tâm, thông tin về hộ gia đình hoặc lối sống;
 • Thông tin thanh toán, bao gồm thông tin để mua hàng (ví dụ như số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, địa chỉ xuất hóa đơn);
 • Thông tin đăng nhập tài khoản, bao gồm thông tin bất kỳ cần để bạn thiết lập tài khoản người dùng với NutiFood (ví dụ như ID/địa chỉ đăng nhập, tên người dùng, mật mã và câu hỏi/trả lời an ninh);
 • Phản hồi của người tiêu dùng, bao gồm thông tin mà bạn chia sẻ với NutiFood về trải nghiệm của bạn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của NutiFood (ví dụ như các nhận xét và đề xuất, chứng thực của bạn hoặc các phản hồi khác liên quan đến các sản phẩm NutiFood); và
 • Nội dung do người tiêu dùng tạo ra, bao gồm nội dung bất kỳ (ví dụ như hình ảnh, video và câu chuyện của cá nhân) mà bạn tạo ra sau đó chia sẻ với NutiFood (và có thể với người khác) bằng cách tải lên Trang NutiFood.

2.2 Dữ liệu mà chúng tôi thu thập khi bạn tương tác với các Trang NutiFood

Chúng tôi sử dụng các cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số loại thông tin nhất định khi bạn tương tác với các Trang NutiFood. Xin vui lòng xem Thông báo về Cookie để biết thêm thông tin về các công nghệ đó và quyền của bạn liên quan đến chúng.

2.3 Dữ liệu được thu thập từ các nguồn khác

Chúng tôi có quyền thu thập thông tin về bạn từ các nguồn hợp pháp nhằm mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình cho bạn. Các nguồn như vậy bao gồm những người thu thập dữ liệu bên thứ ba, đối tác quảng cáo của NutiFood, nguồn công khai và các địa chỉ mạng xã hội bên thứ ba. Thông tin như vậy có thể bao gồm:

 • Thông tin liên lạc cá nhân; và

 

 • Dữ liệu cá nhân bất kỳ vốn là một phần của lý lịch của bạn trên một mạng xã hội bên thứ ba (ví dụ như Facebook) và là phần mà bạn cho phép mạng xã hội bên thứ ba đó chia sẻ với chúng tôi (ví dụ như tên, địa chỉ thư điện tử, giới tính, ngày sinh, thành phố, ảnh lý lịch, số căn cước người dùng, danh sách bạn hữu). Bạn có thể hiểu thêm về dữ liệu mà chúng tôi có thể có được về bạn bằng cách ghé vào trang web của mạng xã hội bên thứ ba liên quan.

Chúng tôi cũng có thể nhận dữ liệu cá nhân về các cá nhân khi chúng tôi mua các công ty khác.

3. Dữ liệu cá nhân của trẻ em

NutiFood không cố ý lấy hoặc thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 12 tuổi. Nếu NutiFood phát hiện rằng mình tình cờ thu thập dữ liệu cá nhân từ một trẻ em dưới 12 tuổi, NutiFood sẽ loại bỏ thông tin cá nhân của trẻ ra khỏi dữ liệu của mình càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, NutiFood có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ dưới 12 tuổi từ cha mẹ hoặc người giám hộ một cách trực tiếp và tức là với sự đồng ý rõ ràng của họ.

4. Tại sao NutiFood thu thập dữ liệu cá nhân và NutiFood sử dụng dữ liệu đó như thế nào.

NutiFood thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân chỉ khi cần thiết nhằm các mục đích mà dữ liệu đã được thu thập. NutiFood có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số hoặc tất cả các mục đích như sau:

 • Đơn đặt hàng - để xử lý và gửi đơn đặt hàng và thông báo cho bạn về tình trạng của đơn đặt hàng của bạn. Xin vui lòng ghi nhận rằng có nhiều trang web thương mại điện tử bán các sản phẩm của Nutif=Food nhưng không do NutiFood kiểm soát hoặc vận hành. Chúng tôi đề nghị bạn đọc các chính sách của họ, kể cả về quyền riêng tư, trước khi tiến hành mua thứ bất kỳ trên các trang web đó.
 • Duy trì tài khoản - để tạo và duy trì các tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm quản lý các chương trình về lòng trung thành của khách hàng hoặc chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn.
 • Dịch vụ người tiêu dùng - để cung cấp cho bạn dịch vụ người tiêu dùng, bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi chung của bạn về sản phẩm của chúng tôi. Dịch vụ người tiêu dùng có thể được cung cấp dưới nhiều hình thức truyền thông, bao gồm thư điện tử, thư, điện thoại và phiếm đàm trực tuyến.
 • Tham gia của người tiêu dùng - để bạn tham gia tích cực hơn vào sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ở đây có thể bao gồm việc sử dụng hoặc công bố các nội dung do người tiêu dùng tạo ra.
 • Cá nhân hóa - NutiFood có thể tổ hợp dữ liệu cá nhân về bạn được thu thập từ một nguồn (ví dụ như một trang web) với dữ liệu thu được từ nguồn khác (ví dụ như một sự kiện ngoại tuyến). Điều đó cho NutiFood một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về bạn – một người tiêu dùng, và từ đó, cho phép NutiFood phục vụ bạn tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn, bao gồm các khía cạnh:
 • Trang web - để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên các trang web, bằng cách sử dụng dữ liệu như thông tin đăng nhập tài khoản, thông tin máy tính kỹ thuật, và/hoặc thông tin về việc sử dụng trang web trước đây;
 • Sản phẩm - để cải thiện sản phẩm của NutiFood, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu của bạn và đi đến những ý tưởng sản phẩm mới. Việc này bao gồm sử dụng thông tin nhân khẩu, thông tin lý lịch người tiêu dùng và phản hồi của người tiêu dùng; và
 • Quảng cáo dựa trên lợi ích - để phục vụ bạn với những quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với những lợi ích của bạn. Một cách mà NutiFood làm điều đó là làm cho các hoạt động hoặc thông tin thu thập được trên các Trang NutiFood phù hợp với dữ liệu thu thập được về bạn trên các trang của bên thứ ba (tức là làm phù hợp dữ liệu). Loại quảng cáo này còn được gọi là “quảng cáo theo ứng xử trực tuyến” hay “quảng cáo hướng mục tiêu”. Quá trình cá nhân hóa này thường được thực hiện nhờ cookies hoặc các công nghệ tương tự.
 • Thông tin tiếp thị - để cung cấp cho bạn các thông tin tiếp thị khi bạn đã chọn chấp nhận các nội dung đó (bao gồm thông tin về NutiFood, các sản phẩm và dịch vụ của NutiFood, đối thủ cạnh tranh và các khuyến mãi). Những nội dung đó có thể được chia sẻ bằng phương tiện điện tử (ví dụ như SMS, thư điện tử và quảng cáo trực tuyến) và bằng thư tín.

Nếu bạn chọn đồng ý tiếp nhận SMS, chính sách của nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn về nhận SMS sẽ áp dụng, có thể là với mức phí nào đó.

 • Các thông tin xã hội – để cung cấp cho bạn một số thông tin xã hội, bao gồm:
 • Các thông tin cộng đồng trang web trên Trang NutiFood

Khi bạn truy cập một Trang NutiFood có thông tin cộng đồng và tải lên hoặc chia sẻ công thức chế biến, hình ảnh, video, tác phẩm nghệ thuật hay nội dung khác, NutiFood có thể sử dụng và hiển thị dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ trên các trang đó.

 • Hạng mục có tính lan truyền của trang web

NutiFood có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các hạng mục có tính lan truyền trên trang web, chẳng hạn như chương trình kể cho bạn, tại đó bạn có thể chia sẻ một số tin tức nhất định, thông tin về sản phẩm, xúc tiến bán hàng hoặc nội dung khác với gia đình hoặc bạn bè.

Thường thì việc đó cần thu thập và sử dụng thông tin liên lạc cá nhân (ví dụ như tên và địa chỉ thư điện tử) nên thông điệp/nội dung dùng một lần được chọn có thể được chuyển đến những người nhận.

 • Mạng xã hội của bên thứ ba

NutiFood có thể sử dụng dữ liệu cá nhân khi bạn tương tác với các hạng mục mạng xã hội bên thứ ba như “Facebook Connect” hoặc “Facebook Like”. Những hạng mục này có thể được tích hợp trên các Trang NutiFood, kể cả cho các mục tiêu như điều khiển các cuộc thi và cho phép bạn chia sẻ nội dung với bạn bè.

Nếu bạn sử dụng các hạng mục đó, NutiFood có thể có khả năng lấy được một số dữ liệu cá nhân nhất định về bạn từ thông tin trên mạng xã hội của bạn. Bạn có thể biết thêm về cách thức các hạng mục đó hoạt động, và dữ liệu lý lịch mà NutiFood có thể lấy được từ bạn, bằng cách truy cập trang web của mạng xã hội của bên thứ ba liên quan.

5. NutiFood chia sẻ dữ liệu cá nhân

NutiFood không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba bất kỳ dự định sử dụng dữ liệu đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp, trừ khi bạn đã đưa ra đồng ý cụ thể liên quan đến việc đó.

NutiFood có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba nhằm các mục đích khác, nhưng chỉ trong các bối cảnh như sau:

5.1 Công ty liên kết

NutiFood có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của mình cho các mục đích kinh doanh hợp pháp.

5.2 Nhà cung cấp dịch vụ

NutiFood có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ, đại điện hoặc nhà thầu để cung cấp dịch vụ nhân danh mình, kể cả để quản lý các Trang NutiFood và các dịch vụ sẵn sàng cung cấp cho bạn. Các bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý bằng cách phù hợp dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó.

NutiFood yêu cầu các bên thứ ba đó, có thể ở bên ngoài quốc gia mà từ đó bạn đã truy cập Trang hoặc dịch vụ NutiFood, tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ dữ liệu liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, thường là dưới hình thức một văn bản thỏa thuận.

5.3 Đối tác và đồng khuyến mại

NutiFood có thể tiến hành một chương trình hoặc khuyến mại bán hàng theo dạng liên doanh hoặc đồng tài trợ với công ty khác, và vì việc bạn tham gia vào hoạt động đó, Nestle thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được chia sẻ với công ty khác nếu bạn đã chọn cho phép nhận thông tin trực tiếp từ công ty đó. NutiFood khuyến khích bạn đọc Thông báo về Quyền Riêng tư của bất kỳ công ty nào như vậy trước khi chia sẻ dữ liệu cá nhân. Nếu bạn không muốn dữ liệu cá nhân của bạn bị thu thập hoặc chia sẻ với công ty nào đó không phải NutiFood, lúc nào bạn cũng có thể chọn bạn không tham gia vào hoạt động đó. Nếu bạn chọn cho phép chia sẻ các thông tin từ công ty đó, hãy nhớ rằng bạn luôn luôn có quyền chọn từ chối và bạn sẽ cần liên lạc trực tiếp với công ty để thực hiện điều đó.

5.4 Yêu cầu pháp lý và chuyển giao kinh doanh

NutiFood có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu điều đó là do luật pháp yêu cầu, và nếu theo phán đoán trung thực của NutiFood, việc tiết lộ hợp pháp đó là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các qui trình pháp lý hoặc đáp ứng bất kỳ khiếu nại nào.

Trong trường hợp sát nhập toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, hoặc Neslé được công ty khác mua toàn bộ hoặc một phần, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được NutiFood duy trì, trong đó có thể bao gồm dữ liệu cá nhân.

6. Quyền của bạn

6.1 Quyền chọn từ chối thông tin tiếp thị

Bạn có quyền từ chối không tiếp nhận thông tin tiếp thị về NutiFood và có thể làm điều đó bằng cách:

(a) theo các hướng dẫn để chọn từ chối trong thông tin tiếp thị liên quan;

(b) nếu bạn có một tài khoản với NutiFood, bạn có thể có quyền chọn thay đổi quyền ưu tiên nhận/từ chối trong phần điều chỉnh tài khoản liên quan của tài khoản; hoặc

(c) liên lạc với chúng tôi.

Xin hãy lưu ý rằng kể cả khi bạn chọn từ chối nhận các thông tin tiếp thị, bạn có thể vẫn nhận các thông tin quản trị từ NutiFood, chẳng hạn như xác nhận đơn đặt hàng và thông báo về các hoạt động của tài khoản của bạn (ví dụ như xác nhận tài khoản và thay đổi mật mã).

6.2 Truy cập và sửa chữa

Bạn có quyền yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể gửi cho chúng tôi một yêu cầu truy cập. Nếu NutiFood không thể cung cấp quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, NutiFood sẽ cho bạn biết những lý do tại sao.

Bạn cũng có quyền yêu cầu NutiFood sửa những điểm không chính xác trong dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn có tài khoản với NutiFood tại một Trang NutiFood, thường thì việc đó có thể được thực hiện thông qua (các) phần "tài khoản của bạn" hoặc “lý lịch của bạn” trên Trang NutiFood (nếu có). Một cách khác là bạn có thể gửi cho chúng tôi một yêu cầu sửa dữ liệu của bạn.

7. An toàn và giữ lại dữ liệu

7.1 An toàn dữ liệu

Để giữ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn, NutiFood đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an ninh, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn cho môi trường vận hành - NutiFood lưu giữ dữ liệu của bạn trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và các nhà thầu của NutiFood có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. NutiFood cũng tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận phổ biến của ngành về việc này.
 • Mã hóa thông tin thanh toán - NutiFood sử dụng quá trình mã hóa tiêu chuẩn trong ngành để bảo vệ thông tin tài chính nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin về thẻ tín dụng được gửi qua Internet (ví dụ như khi bạn thanh toán thông qua các cửa hàng trực tuyến của NutiFood).
 • Xác thực trước đối với việc truy cập tài khoản - NutiFood đòi hỏi các khách hàng đã đăng ký của mình xác nhận danh tính của họ (ví dụ như ID và mật mã đăng nhập) trước khi họ có thể truy cập hoặc tiến hành những thay đổi với tài khoản của họ. Việc này nhằm ngăn ngừa việc truy cập trái phép.

Hãy lưu ý rằng những biện pháp bảo vệ này không được áp dụng đối với dữ liệu cá nhân mà bạn chọn chia sẻ ở các khu vực công cộng như các trang web cộng đồng.

7.2 Lưu giữ

NutiFood sẽ lưu lại dữ liệu cá nhân của bạn chỉ trong thời gian cần thiết cho mục tiêu đã đặt ra, trong đó có tính đến cả nhu cầu của mình về việc trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề, cung cấp những dịch vụ được cải thiện và dịch vụ mới, và tuân thủ các yêu cầu pháp lý theo các quy định hiện hành.

Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời gian hợp lý sau khi bạn tương tác lần cuối với chúng tôi. Khi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập không còn cần thiết nữa, chúng tôi hủy hoặc xóa dữ liệu một cách an toàn.

8. Liên lạc với chúng tôi

NutiFood hành động như một “người kiểm soát dữ liệu” đối với dữ liệu cá nhân mà mình xử lý trong khuôn khổ của Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét bất kỳ về Thông báo về Quyền Riêng tư này hoặc thực tế thu thập dữ liệu cá nhân của NutiFood, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách:

(i) Gọi điện thoại: 08-39113737

(ii)  Gửi thư thường đến:

      Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood

     281-283 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4

     TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

NutiFood

Chính sách cookies

Chính sách Cookies

Có hiệu lực từ ngày 09/12/2016; cập nhật lần cuối ngày 09/12/2016

Thông báo về Cookies

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.nuoiduongconthongminh.com (“Website”). Thông cáo này được áp dụng cho Website này, hay bất kỳ website hoặc trang chủ thương hiệu nào khác trên nền tảng hệ thống của bên thứ ba (ví dụ như YouTube hay Facebook) và cũng được áp dụng cho những ứng dụng được truy cập hay sử dụng thông qua những website hay nền tảng được vận hành bởi hoặc nhân danh NutiFood (“NutiFood Site”)

Bằng việc truy cập vào NutiFood Site, bạn ưng thuận để cookies hay công nghệ theo dõi của chúng tôi kích hoạt theo thông cáo này. Nếu bạn không đồng ý, bạn nên cài đặt chế độ xem phù hợp cho trình duyệt hoặc ngừng sử dụng NutiFood Site. Nếu bạn ngăn cookies của chúng tôi hoạt động, điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình bạn sử dụng NutiFood Site.

Khi sử dụng thiết bị di động để kết nối internet, bạn nên xem xét thông cáo về quyền riêng tư của từng ứng dụng cụ thể mà bạn đang dùng để hiểu thêm về những quy định trong việc thu thập dữ liệu của ứng dụng đó.

1. Cookies là gì?

Cookies là những tập tin văn bản nhỏ được các trang web bạn truy cập đặt vào máy tính của bạn. Chúng được sử dụng rộng rãi để khiến các trang web hoạt động, hoặc hoạt động hiệu quả hơn cũng như để cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của trang web.

2. Chúng tôi sử dụng cookies như thế nào và tại sao?

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện việc sử dụng và chức năng của các Trang NutiFood và để hiểu tốt hơn về việc khách sử dụng các Trang NutiFood và các công cụ và dịch vụ được cung cấp tại đó như thế nào. Cookies giúp chúng tôi sửa đổi các Trang NutiFood phù hợp với các nhu cầu cá nhân của bạn, để cải thiện sự thân thiện với người dùng, để nhận được phản hồi hài lòng của khách hàng và giao tiếp với bạn ở nơi khác trên Internet.

3. Các loại cookies nào có thể được dùng trên các Trang NutiFood?

Chúng tôi có quyền sử dụng các loại cookies như sau trên các Trang NutiFood:

Cookies phiên - là các tập tin cookie tạm thời bị xóa đi khi bạn đóng trình duyệt của bạn. Khi bạn khởi động lại trình duyệt và trở lại trang đã tạo ra cookie đó, website sẽ đối xử với bạn như một khách truy cập mới.

Cookies lâu bền - Các cookies này ở lại trên trình duyệt của bạn đến khi bạn xóa chúng bằng thủ công hoặc đến khi trình duyệt của bạn xóa chúng dựa trên thời gian được xác lập bên trong chính cookie. Những cookies này sẽ nhận ra bạn là khách trở lại.

Cookies cần thiết - Cookies  cần thiết thực sự cần thiết cho hoạt động của một Trang NutiFood. Chúng khiến bạn có thể tìm ra dường đi trên trang web và sử dụng các hạng mục của chúng tôi.

Cookies gửi thông tin đến chúng tôi -  đó là những cookies mà chúng tôi đặt trên Trang NutiFood và chúng chỉ có thể được trang đó đọc. Đây là loại được gọi là "Bên Thứ nhất".

Chúng tôi còn đặt các cookies trên các quảng cáo trên các trang web khác mà các bên thứ ba sở hữu (ví dụ như Facebook). Chúng tôi có thông tin thông qua các cookies này khi bạn bấm vào hoặc tương tác với quảng cáo. Khi đó NutiFood đang đặt một cookie “Bên Thứ ba”. NutiFood có thể sử dụng thông tin thu được nhờ các cookies đó để phục vụ bạn với quảng cáo liên quan đến bạn hoặc được bạn quan tâm dựa trên ứng xử trực tuyến trong quá khứ của bạn.

Cookies gửi thông tin đến các công ty khác - Đó là những cookies  được các công ty đối tác của chúng tôi (ví dụ như Facebook hoặc các nhà quảng cáo) đặt trên Trang NutiFood.  Họ có thể sử dụng dữ liệu thu được từ các cookies đó để nhắm quảng cáo đến bạn một cách ẩn danh trên các trang web khác, dựa trên việc bạn truy cập Trang NutiFood. Ví dụ, nếu bạn sử dụng một widget xã hội (ví dụ như ký hiệu màn hình của Facebook)  trên trang Web, nó sẽ ghi nhận việc bạn “chia sẻ” hoặc “thích”. Facebook (là công ty đặt cookie) sẽ thu thập dữ liệu.

4. Các ví dụ về cookies được sử dụng trên trang Web này

Cookies thực hiện:

 • Loại: Phân tích 
 • Phân loại: Bên thứ ba, Phiên Lâu bền
 • Mục đích: Giúp chúng tôi hiểu các khách truy cập tương tác với trang Web của mình như thế nào bằng cách cung cấp thông tin về các lĩnh vực được truy cập, thời gian và vấn đề bất kỳ phải đối diện, chẳng hạn như các thông điệp lỗi. Điều đó giúp chúng tôi cải thiện hoạt động của các trang web của mình.
 • Dữ liệu được thu thập: Mọi dữ liệu được thu thập và tập hợp một cách ẩn danh.
 • Chi tiết: Google Analytics; https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage; DoubleClick; https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

Cookies chia sẻ Xã hội (đôi khi còn gọi là cookies “Bên Thứ ba”, hoặc “Widgets xã hội”)

 • Loại: Môi trường/Chia sẻ Xã hội
 • Chủng loại: Bên Thứ ba
 • Mục đích: Chia sẻ xã hội được cung cấp trên trang Web được các bên thứ ba vận hành. Các bên thứ ba này có thể thả cookies trên máy tính của bạn khi bạn sử dụng các hạng mục chia sẻ xã hội trên trang Web, hoặc nếu bạn đã đăng nhập vào chúng. Những cookies này giúp cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang Web. Chúng cho phép bạn chia sẻ các nhận xét/đánh giá/trang/đánh dấu trang và giúp cung cấp truy cập đến các mạng xã hội và công cụ trực tuyến xã hội một cách dễ dàng hơn.
 • Dữ liệu được thu thập: Những cookies này có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn đã tình nguyện tiết lộ, như tên truy cập của bạn.
 • Chi tiết: Facebook; https://www.ghostery.com/en/apps/facebook_social_plugins; Twitter; https://www.ghostery.com/en/apps/twitter_button

Mục tiêu/Quảng cáo:

 • Loại: Theo dõi Trang Chéo
 • Chủng loại: Bên Thứ ba; Phiên Lâu bền
 • Mục đích: Những cookies này được dùng để chuyển nội dung thông qua các quảng cáo có định mục tiêu có liên quan đến bạn và quan tâm của bạn hoặc để giới hạn số lần bạn xem một quảng cáo cụ thể nào đó. Những cookies này cũng giúp chúng tôi đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên các trang web của Nestlé và không phải của Nestlé. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các bên, bao gồm các đại diện của mình.
 • Dữ liệu được cập nhật: Hầu hết các cookies định mục tiêu/quảng cáo theo dõi người tiêu dùng thông qua địa chỉ IP của họ.
 • Chi tiết: https://www.ghostery.com/en/apps/doubleclick

Các loại khác:

 • Loại: Cookies nhanh
 • Chủng loại: Lâu bền; Bên thứ ba
 • Mục đích: Cookies nhanh có thể lưu giữ điểm yêu thích của bạn chẳng hạn như kiểm soát âm lượng, hoặc điểm chơi trò chơi cao, hoặc nội dung hiển thị dựa trên những gì bạn xem trên trang Web để cá thể hóa việc truy cập của bạn. Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi cung cấp một số hạng mục nhất định trên trang Web như quảng bá, và trò chơi và sử dụng Cookies Nhanh để thu thập và lưu trữ thông tin của bạn.
 • Dữ liệu được cập nhật: Những cookies này có thể thu thập thông tin ẩn danh và cá nhân.
 • Chi tiết: Để biết cách quản lý tính riêng tư và các cài đặt lưu trữ dùng cho Cookies Nhanh, xin vui lòng click vào đây: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118
   

5.  Các công nghệ tương tự khác

Các Trang NutiFood  cũng sử dụng các công nghệ theo dấu khác bao gồm các địa chỉ IP, tập tin sổ lưu và mốc web, chúng cũng giúp chúng tôi chỉnh sửa các Trang NutiFood phù hợp với các nhu cầu cá nhân của bạn.

Địa chỉ IP

Địa chỉ IP là con số được máy tính sử dụng trên mạng để nhận ra máy tính của bạn mỗi khi bạn đăng nhập vào Internet. Chúng tôi có thể ghi nhận địa chỉ IP nhằm các mục đích như sau:  (i)  xử lý các vấn đề kỹ thuật,  (ii)  duy trì sự an toàn và an ninh của trang web (iii)  hiểu hơn việc các trang web của mình được sử dụng như thế nào, và (iv)  để chỉnh sửa nội dung phù hợp hơn với nhu cầu của bạn tùy theo bạn đang ở quốc gia nào.

Tập tin sổ lưu

Chúng tôi (hoặc bên thứ ba nhân danh chúng tôi) có thể thu thập thông tin dưới dạng tập tin sổ lưu ghi lại hoạt động của trang web và thu thập dữ liệu thống kê về tập quán duyệt trang web của người dùng. Những mục này được tạo ra một cách ẩn danh, và giúp chúng tôi thu thập (cùng với những thứ khác) (i) loại trình duyệt và hệ điều hành của người dùng, (ii) thông tin về phiên duyệt web của người dùng (chẳng hạn như URL xuất xứ, ngày giờ họ đã truy cập trang web của mình, và các trang mà họ đã xem trên trang web của mình và trong bao nhiêu lâu), và, (iii) các dữ liệu tương tự có tính chất định hướng hoặc dòng truy cập (ví dự như đếm số lượng khách truy cập hoặc báo cáo lưu lượng truy cập trang).

Mốc Web

Chúng tôi có thể sử dụng các mốc web (hoặc GIFs xóa) trên các Trang NutiFood. Mốc Web (còn gọi là “bọ web”) là các chuỗi mã nhỏ cung cấp phương pháp chuyển hình ảnh đồ họa trên trang web nhằm mục đích chuyển dữ liệu trở về chúng tôi. Thông tin được thu thập nhờ các mốc web có thể bao gồm thông tin về việc người dùng đáp ứng như thế nào đối với một chiến dịch thư điện tử (chẳng hạn như thời gian thư điện tử được mở, người dùng kết nối đến đâu từ thư điện tử đó, v.v…). Chúng tôi sử dụng thông tin mốc web cho nhiều mục đích, bao gồm báo cáo lưu lượng trang web, đếm số lượng khách truy cập, báo cáo và kiểm đếm về quảng cáo và email, và cá thể hóa.

6.  Quản lý cookies/sự yêu thích của bạn

Bạn hãy bảo đảm rằng các cài đặt máy tính của bạn phản ánh bạn có thích chấp nhận cookies hay không. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để cảnh báo bạn trước khi chấp nhận cookies, hoặc đơn giản là bạn có thể đặt chế độ để từ chối chúng. Bạn không cần phải có cookies hiện diện để sử dụng hoặc di chuyển qua nhiều phần của các Trang NutiFood mặc dù bạn có thể không được truy cập mọi hạng mục trên các Trang NutiFood nếu bạn làm như vậy. Hãy xem nút “trợ giúp” trên trình duyệt của bạn (ví dụ như Internet Explorer, Firefox) để biết bạn có thể làm điều đó như thế nào. Hãy nhớ rằng nếu bạn sử dụng những máy tính khác nhau tại các địa điểm khác nhau, bạn sẽ cần bảo đảm rằng mỗi trình duyệt được điều chỉnh phù hợp với các yêu thích của bạn về cookie.

Vì mốc web tạo thành một phần của trang web, không thể ‘chọn từ chối’ nhưng bạn có thể khiến chúng vô hiệu bằng cách chọn từ chối những cookie mà chúng đặt vào.

Ngoài ra, khi có thể, bạn có thể thực hiện lựa chọn của mình khi cho các cookies được đặt vào máy tính của bạn hoặc chọn từ chối cookies  bằng cách xem các trang web sau đây và chọn cookies của công ty nào bạn muốn chọn từ chối: http://www.aboutads.info/choices/#completed hoặc http://www.youronlinechoices.eu/

7. Thông báo pháp lý cập nhật.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi thông báo này. Xin vui lòng tham khảo trang này thường xuyên để xem xét các điều khoản mới và thông tin được thêm vào.

Thông báo này được cập nhật lần cuối vào tháng 12 năm 2016.

NutiFood